Praktische informatie

Deze pagina biedt u volop praktische informatie over IKC de Slotschool. Op ons ouderportaal MijnSchool kunnen ouders terecht voor extra informatie. Daarvoor dient de link bovenaan deze pagina.

Zoekt u naar specifieke informatie over IKC de Slotschool en vindt u die niet op onze site, mail ons dan. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

Openingstijden basisschool

Op de Slotschool hanteren we een continurooster voor onze basisschool. Dit betekent dat alle kinderen alle dagen van de week van 8.25 uur tot 14.00 op school zijn.
De kinderen eten op school met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen nog even buiten spelen.

Openingstijden peutergroep

Van maandag tot en met vrijdag is de peutergroep van IKC de Slotschool open vanaf 8.25. Vanaf 8.15 uur mogen de ouders de peuters in de groep brengen. De peuters eten op school en gaan dan om 12.30 uur naar huis.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie 18 okt t/m 24 okt
Kerstvakantie 25 dec t/m 9 jan
Voorjaarsvakantie 21 feb t/m 27 feb
Pasen 15 apr t/m 18 april
Meivakantie 25 april t/m 8 mei
Hemelvaart 26 en 27  mei
Pinksteren 4 juni t/m 6 juni
Zomervakantie 18 juli t/m 28 augustus

Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in de meivakantie.
De dag voor de zomervakantie (16 juli) zijn de kinderen wellicht ook vrij.

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze gebruiken we om activiteiten te kunnen betalen zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag. De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 15 euro per kind.

Een Kindpakket

Wanneer ouders een laag inkomen hebben, is het voor kinderen soms niet mogelijk mee te doen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Voor hen is het Kindpakket opgezet. Hiermee vraagt u eenvoudig een vergoeding aan voor activiteiten op school, maar ook voor bijvoorbeeld sport of schoolkamp. De directeur van de Slotschool geeft u graag meer informatie.

Onze schoolgids

Voor ouders, nieuwe ouders en andere geïnteresseerden brengen we jaarlijks een schoolgids uit. In de gids leest u praktische informatie zoals schooltijden, studiedagen, schoolregels en opvang, maar ook welke keuzes we maken in ons onderwijs. U kunt de schoolgids hier downloaden.

Ons jaarplan

Aan het begin van ieder schooljaar publiceren we een jaarplan. Hierin beschrijven we de onderwerpen waar we het komende schooljaar mee aan de slag gaan. U kunt ons jaarplan 2021-2022 hier downloaden.

Ons schoolplan

In het schoolplan voor de periode 2019 -2023 staat beschreven hoe wij ons onderwijs en de schoolorganisatie bij de tijd houden en verbeteren.

U kunt het schoolplan hier Downloaden

Ons jaarverslag

Aan het eind van ieder schooljaar maken we de balans op in een jaarverslag. We vertellen aan welke onderwerpen we werkten en wat we wisten te bereiken. U kunt ons jaarverslag 2020-2021 hier downloaden.

Slotschool kalender en nieuwsbrief

Op de Slotschoolkalender 2021-2022 vindt u een overzicht van alle gewone en bijzondere dagen op de Slotschool, maar bovendien ook wetenswaardigheden over ons IKC en onderwijs.
U kunt de kalender hier downloaden.

Tevens vindt u hier de nieuwsbrief die elke maand verschijnt.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2 

Nieuwsbrief 3

 

Op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over basisscholen en dus ook onze school. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van IKC de Slotschool is gelijk aan dat van onze stichting CBO Noardwest Fryslân. 
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

U heeft een klacht. Wat dan?

Bent u ontevreden over een beslissing of het gedrag van iemand op de Slotschool, bespreek dit dan met haar of hem. Komt u er samen niet uit, bespreek het met de directeur van IKC De Slotschool, mevrouw Margriet Visser. Biedt dit geen oplossing of heeft u hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met de klachtencommissie van onze stichting CBO Noardwest Fryslân. De klachtenregeling vindt u hier.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Contact

Wilt u meer informatie over ons kindcentrum IKC de Slotschool, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

 

IKC de Slotschool
Burgemeester Hesselinkstraat 2
9076 EC St. Annaparochie

0518 - 402144
deslotschool@cbo-nwf.nl
Directeur: Margriet Visser

 

Banknummer: NL26 RABO 0395 4945 83