9 oktober, Voorleeswedstrijd en boekenmarkt

Vrijdag 9 oktober hebben wij ter afsluiting van de Kinderboekenweek een boekenmarkt en een voorleeswedstrijd gehouden. Op het leerplein waren allemaal boeken uitgestald. De kinderen hebben een boek uitgezocht die ze mee naar huis hebben genomen.

In de middag hebben we de voorleeswedstrijd gehouden. Hierin streden de kinderen uit groep 7 en uit de groepen 8 tegen elkaar voor de titel: Voorleeskampioen Slotschool 2020. Daarnaast gaat de winnaar door naar de regionale voorleeswedstrijd. In de week vooraf hebben de kinderen fanatiek geoefend. Er werd eerst in de eigen groep gestreden voor een plek in de finale. Hierin hebben de kinderen uit de eigen groep voor jury gespeeld en deze taak werd zeer serieus genomen. Uiteindelijk zijn er uit iedere groep 2 kinderen gekozen die de klas vertegenwoordigden in de finale. Dit waren: Indra, Rieneke, Femke, Sanne R, Doutzen en Susan.

De kinderen werden beoordeeld door een jury bestaande uit: juf Margriet, juf Jacintha en Wiep (van de bieb).

Uiteindelijk is Doutzen de winnaar geworden. Doutzen zal onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de regionale wedstrijd in de Korenbeurs in Franeker.

We wensen Doutzen heel veel succes!

Hieronder hebben we een foto toegevoegd van Doutzen. In het album op mijn school staan meer foto's van de activiteiten. 

We wensen iedereen een prettige vakantie!

Team Slotschool.


25 augustus, Top arrangement BSO

 

Vanaf September beginnen we weer met het Top- Arrangement op BSO de Arebaar in Sint Annaparochie. Het TOP-Arrangement is voor alle kinderen van de basisschool en kinderen uit de buurt. Uw kind hoeft dus niet van de buitenschoolse opvang gebruik te maken, om deel te nemen aan de activiteiten van het TOP-Arrangement. Om de kinderen kennis te laten maken met verschillende disciplines biedt Stichting Kinderopvang Friesland een boeiend, leeftijdsafhankelijk en gedifferentieerd aanbod op het gebied van Kunst & Cultuur en Sport & Spel. Het TOP-Arrangement bestaat uit activiteitenblokken van 8 schoolweken. Om de 8 weken vindt er dus weer een nieuw aanbod plaats. Afhankelijk van de wensen van de kinderen en de ouders wordt het activiteitenaanbod samengesteld.  

Aanmelden kan via https://shop.kinderopvangfriesland.nl/

Voor het aanbod; zie bijlage (alleen op ouderportaal) 


31 maart, Boodschap van de kinderburgemeester

Voor alle kinderen:

 

In de link hieronder staat een boodschap van de kinderburgemeester van de Waadhoeke

 

https://gopro.com/v/Dbr7gm2G876QP


26 januari, Trefwoord (levensbeschouwing)

Week 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): 

Zorgen 

Inhoud: 

 • Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. 
 • Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving. 

Bijbel: 

 • Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41);
 • De centurio (Lucas 7, 1-10); 
 • De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 33-37);
 • Maria en Marta (Lucas 10, 38-42); 
 • De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17); 
 • De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-43). 

 

Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): 

Ontbreken  

Inhoud: 

 • Ontbreken en missen.
 • Verliezen en opzoeken. 
 • Het feest van het terugvinden. 

Bijbel: 

 • Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15).  

12 september, Kalender 2019-2020

De kalender voor dit schooljaar kunt u vinden onder 'documenten' in het ouderportaal.